"Tarantowaty ogier bulat" - olej na p³ótnie 64 x 46 cm

powrót