"Konie w k¹pieli" - olej tektura 42 x 33 cm

powrót